1400/04/23-00:20

توزیع نان در مناطق شیعه نشین افغانستان

پس از حمله طالبان مردم مناطق جنگی به نان شب محتاجند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط