1402/09/17-16:10

دلار ۳۵ تومانی در بودجه برای کاهش کسری!

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده تا به جای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تسعیر درامدهای نفتی نرخ ارز ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

به گزارش تسنیم، بر اساس مفروضات لایحه بودجه 1403 دولت، نرخ دلار 28500 تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی  و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 70 دلار و برآورد فروش نیز  1.35 میلیون بشکه در روز صورت گرفته است.

همچنین برای عرضه روزانه 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی  درآمد 80 هزار میلیاردتومانی لحاظ گردیده است.

از سوی دیگر درامد صادرات گاز نیز 3.5 میلیارد دلار درج گردیده  که بر این اساس مجموع درآمد سهم دولت 585 هزارمیلیارد تومان خواهد شد.

این درحالی است که مرکز پژوهشهای مجلس با براورد درآمد 511 هزار میلیارد تومانی از محل کسری ناشی از کاهش قیمت  و میزان عرضه نفت  پیشنهادی با چارچوب زیر ارائه کرده است؛

اعمال نرخ دلار 35000 تومانی جهت تسعیر ارزی درامدهای نفتی  و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 65 دلار و براورد فروش   1.2 میلیون بشکه ای در روز، همچنین  عرضه روزانه (معادل 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی  با درامد 80 هزار میلیاردتومانی) در کنار  (صادرات گاز  4.8  میلیارد دلاری) مجموع درامد سهم دولت را به 610  هزارمیلیارد تومان خواهد  رساند.

طبیعتا بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از 28500 تومان به 35 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

بودجه ایران ,

نظرات

captcha

اخبار مرتبط