• خانه
  • اخبار خودروهای مونتاژی‌

اخبار خودروهای مونتاژی‌

شکایت مردم از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی‌

شکایت مردم از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی‌

یک مقام مسوول در شورای رقابت گفت: این شورا، شکایات مردمی زیادی درباره اجرانشدن مصوبه قیمتی خودروهای مونتاژی توسط مونتاژکاران را ‌دریافت کرده است و مطمئن باشید شورا از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا مصوبه قانونی قیمت خو...

1 سال پیش