• خانه
  • اخبار سامانه کدال

اخبار سامانه کدال

حضور ۵۰ میلیون ایرانی در بازار سرمایه

حضور ۵۰ میلیون ایرانی در بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس ضمن بیان اینکه ۵۰ میلیون ایرانی در بازار سرمایه حضور دارند، گفت: در سال ۱۳۹۵ اطلاعات در سامانه کدال با ۲۵ روز تاخیر دریافت می‌شد که هم‌اکنون به ۱۴ ساعت کاهش یافته است و در برنامه داریم تا این عدد را به صفر ...

4 ماه پیش